วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รัฐธรรมนูญสหรัฐ บทที่ 1 ข้อที่ 10

No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility.  

"มีเพียงเงินและทองคำเท่านั้น ที่จะเป็นเงินตราได้" แต่ในปี 1971 ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันแห่งสหรัฐ เสนอให้ทั่วโลก ใช้เงินกระดาษเป็นเงินตราแทนทองคำและเงิน....... และในที่สุด ความจริงก็จะปรากฏ

Commitment of Traders ( COT Report July 27, 2010 )

GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.
CFTC Commitment of Traders 
 *Combined Futures and Options* July 30, 2010
Reportable Positions as of 07/27/2010 Non- Reportable Positions
Speculators Commercial Total
Long Short Spreading Long Short Long Short Long Short
233,465 30,735 172,527 248,985 492,016 654,977 695,277 72,470 32,169

Changes from last report - Change in Open Interest: -50,144
-2,587 -6,504 -18,986 -31,179 -26,275 -52,752 -51,765 2,608 1,621

Percent of Open Interest for each category of traders
32.1 4.2 23.7 34.2 67.6 90.0 95.6 10.0 4.4

Number of traders in each category; Total Traders: 357
203 80 131 53 51 306 219
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) Open Interest: 727,447

Gold Technical Analysis.......


Note : Found Doji support but still Correction Phrase wave B to 1212, 1230 and down trend to wave C flat wave 1160 or zigzag to lower

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......Note : 1,185-1,194-1,207 ( 18 days Up trend )

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

Commitment of Traders ( COT Report July 20, 2010 )

GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.
CFTC Commitment of Traders  
*Combined Futures and Options*July 23, 2010
Reportable Positions as of 07/20/2010 Non- Reportable Positions
Speculators Commercial Total
Long Short Spreading Long Short Long Short Long Short
236,052 37,238 191,513 280,163 518,291 707,729 747,042 69,862 30,548

Changes from last report - Change in Open Interest: -271
-19,423 13,735 8,610 15,303 -23,828 4,490 -1,483 -4,761 1,212

Percent of Open Interest for each category of traders
30.4 4.8 24.6 36.0 66.7 91.0 96.1 9.0 3.9

Number of traders in each category; Total Traders: 371
219 79 152 49 58 324 239    
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) Open Interest: 777,591

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่ง ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   


โพสต์นี้จะถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

Gold Technical Analysis.......

Commitment of Traders ( COT Report July 13, 2010 )

GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.
CFTC Commitment of Traders  
*Combined Futures and Options* July 16, 2010
Reportable Positions as of 07/13/2010 Non- Reportable Positions
Speculators Commercial Total
Long Short Spreading Long Short Long Short Long Short
255,475 23,503 182,903 264,860 542,119 703,239 748,525 74,623 29,336

Changes from last report - Change in Open Interest: -9,349
-6,403 -6,994 2,398 -4,944 -1,677 -8,950 -6,274 -399 -3,075

Percent of Open Interest for each category of traders
32.8 3.0 23.5 34.0 69.7 90.4 96.2 9.6 3.8

Number of traders in each category; Total Traders: 384
232 76 150 50 57 332 240    
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) Open Interest: 777,861

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

Attention Attention!!!

Chat Box ดั้งเดิมโดย Cbox สามารถกลับมาใช้ได้ตามปรกติแล้วครับ หลังจากที่ทาง ICT หรือกระทรวงเทคโนโลยีและสาระสนเทศน์บล๊อกไปตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาทางการเมือง ณ ขณะนั้น

โดย Cbox นี้เป็นแบบ Auto Refresh สามารถดูข้อความย้อนหลังได้ถึง 5 วัน โดยเลื่อนขึ้นไปข้อที่ข้อความด้านบนสุดแล้ว แล้วคลิกไปที่ "Older Messages" ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ

---------------------------------

The Original "Cbox" chat box now back to work.  Since the ICT or the Ministry of information blocked the gateway on April 15, 2010.  Due to the political issue at that moment.

This auto refresh chat box will store our chat history for 5 days from the current date.  By scrolling back to the top of the message box and click "Older Messages".


Sorry for your inconvenient.

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

NWO Documentary....... " Food Inc. (Thai Version) " ฉบับภาษาไทย 2/2

ต้องขอขอบคุณเพื่อนเราท่านนึงครับที่ส่ง ลิ๊งค์ของสารคดี Food Inc. เวอร์ชั่นภาษาไทยชุดนี้มาให้ ถ้าได้ดูสารคดีชุดนี้แล้วจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคภัย ต่างๆ ที่เกิดจากการบริโภค หรือจะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือ "เราถูกวางยา" หรือสอนให้บริโภคอาหารต่างๆของพวกเค้าที่ถูกตกแต่งและดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้เรา "ป่วย" เป็นโรคต่างๆ โดยเฉพาะ "โรคมะเร็ง" และโรคร้ายแรงอีกหลายๆ ชนิด ซึ่งคร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นในหลายๆ ประเทศบริโภคนิยมทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ 

Many thanks to our friend who sent me the link for "Food Inc." (Thai version).  If you already watched this documentary, it will be your shield for those vital diseases that appeared from daily consumption.  Frankly speaking, they poisoning us bit by bit and day by day.  By teaching us to consume those genetic modification in order to make us sick by those severe diseases.  Especially "Cancer" and all other serious diseases that killed million of peoples in human history.

หลังจากที่ เราบริโภคอาหารต่างๆ เหล่านี้เข้าไปถึงจุดหนึ่ง ที่ร่างกายไม่สามารถขับสารพิษ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย เคมี ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ที่ใช้ฉีดพ่นเหล่านั้นออกมาได้ด้วยระบบการกำจัดสารพิษซึ่งเป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติ ก็ถึงเวลาที่ต้อง "ป่วย" และใช้บริการทางการแพทย์ และยาเคมีต่างๆ ที่เค้าจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ผ่านทางช่องทางของทางหมอและโรงพยาบาลที่เปรียบเสมือนช่องทางการขายนั่นเอง 

After we consumed all those foods up to a certain period of time.  Up until our body system failed and rejected to clean up those poisons, pesticide, chemicals, antibiotics and growth hormones that injected or sprayed all over those foods supplies.  It's time to get sick and hospitalize by their provided artificial medicines through the channel of doctors and hospitals as the sales channels. 

ทั้งหมด ถูกวางแผนและจัดเตรียมโดยกลุ่มธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกที่เป็นเจ้าของเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันแทบทั้งสิ้น ทั้ง

All of these were planned and provided by World Multi-National Companies which owned by "Elites" or same groups or persons.  Which we can easily understand their linkage.   
 
1.ผู้วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชและสายพันธุ์สัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
2.ผู้ผลิตปุ๋ยและเคมีทางการเกษตรเช่น มอนซานโต 
3.กลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ต่างๆ 
4.กลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและเครื่องดื่ม 
5.เจ้าของมหาวิทยาลัยผู้ผลิตแพทย์และพยาบาลชั้นนำของโลก 
6.กลุ่มผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

1.Researchers for seeds and farm animals
2.Chemicals and fertilizer producer like Monsanto
3.Industrialize farmers and foods processing
4.Fast food chains and beverages
5.World top medical schools and nursing
6.Drugs and Medical companies

ทั้งหมดอยู่ ในกลุ่มทุนข้ามชาติขนาดยักษ์ที่มีเจ้าของเพียงไม่กี่คน ที่ขยายธุรกิจครอบคลุมทวีปต่างๆ ทั่วโลก

Almost all of them belonged to Multi-National Company with the same groups of owners who keep expanding their businesses to conquer planet earth.

สิ่งที่น่าสังเกตุคือ 
1.ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างยิ่งยวดในศตวรรษที่ 20 เรามีอุปกรณ์ไฮเทคทันสมัยมากมายในการตรวจและรักษา แต่ทำไมคนกลับป่วยมากขึ้น โรคสมัยใหม่ที่ร้ายแรงชนิดรักษาไม่ได้ (เค้าบอกอย่างนั้น) กลับทำลายชีวิตมนุษย์มากขึ้นในทุกทวีปทั่วโลกพร้อมๆ กัน

2.โรงพยาบาลและแพทย์มีหน้าที่ในการรักษา จ่ายยา แต่ไม่มีเคยคำอธิบายหรือบอกคนไข้ว่าโรคดังกล่าวนั้นมาจากไหน และจะป้องกันได้อย่างไร
3.ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ เราทำได้แม้กระทั่งถอดรหัสพันธุกรรมได้ทั้งพืช สัตว์ แม้กระทั่งมนุษย์ ( Human Gynome ) เพื่อตัดต่อพันธุกรรมเหล่านั้น
4. จากข้อ 2 โรงเรียนแพทย์สร้างแพทย์เหล่านั้นให้เชื่อฟังบริษัทยา (เพราะสปอนเซอร์โดยบริษัทยา) เพื่อรักษาโรคเหล่านั้นที่ถูกสร้างขึ้น แต่กลับไม่มีความพยายามป้องกันไม่ให้เป็นโรคดังกล่าว หรือแม้แต่แพทย์ผู้รักษาเหล่านั้นเอง ก็ยังเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายเหล่านั้นไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไป
5.วงจรอุบาทถ์ทั้งหมดนี้ทำงานอย่างเป็นระบบ มานับร้อยๆ ปีโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของโลก เช่น ร๊อคกี้เฟลเลอร์


Various points to notice :
1.With development of doctor and medication in 20th century.  While we have all those advance, hi-tech equipments to examine and cure against those deseases.  Why we have more and more patients and sickness? loaded hospitals? new age and uncure diseases? (as they told).  At the same time these diseases keep killing populations all over the world event most developed nation like USA.
2.Hospitals and Doctors have their role to examine, cure and prescribe those medicines.  But never explain WHY a milion peoples have those diseases?  Where they came from?  And how to prevent and protect ourself from them?
3.With advanced research and medical science.  We found human gynome.  We can even modify or change the patterns of the genes of plant, animals even human in the near future.
4.World top medical schools have to obey the drug company in order for their supports and sponsorships.  Especially some professors or doctors themself also died from those diseases and never knew where they came from.
5.This Satanic cycle works well, by and in order for a hundred years by the same group of peoples and company like " Rockyfeller "


NWO Documentary....... " Food Inc. (Thai Version) " ฉบับภาษาไทย 1/2


ต้องขอขอบคุณเพื่อนเราท่านนึงครับ ที่ส่ง ลิ๊งค์ของสารคดี Food Inc. เวอร์ชั่นภาษาไทยชุดนี้มาให้ ถ้าได้ดูสารคดีชุดนี้แล้วจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคภัย ต่างๆ ที่เกิดจากการบริโภค หรือจะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือ "เราถูกวางยา" หรือสอนให้บริโภคอาหารต่างๆของพวกเค้าที่ถูกตกแต่งและดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้เรา "ป่วย" เป็นโรคต่างๆ โดยเฉพาะ "โรคมะเร็ง" และโรคร้ายแรงอีกหลายๆ ชนิด ซึ่งคร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นในหลายๆ ประเทศบริโภคนิยมทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ 

Many thanks to our friend who sent me the link for "Food Inc." (Thai version).  If you already watched this documentary, it will be your shield for those vital diseases that appeared from daily consumption.  Frankly speaking, they poisoning us bit by bit and day by day.  By teaching us to consume those genetic modification in order to make us sick by those severe diseases.  Especially "Cancer" and all other serious diseases that killed million of peoples in human history.

หลังจาก ที่ เราบริโภคอาหารต่างๆ เหล่านี้เข้าไปถึงจุดหนึ่ง ที่ร่างกายไม่สามารถขับสารพิษ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย เคมี ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ที่ใช้ฉีดพ่นเหล่านั้นออกมาได้ด้วยระบบการกำจัดสารพิษซึ่งเป็นไปตามกลไกตาม ธรรมชาติ ก็ถึงเวลาที่ต้อง "ป่วย" และใช้บริการทางการแพทย์ และยาเคมีต่างๆ ที่เค้าจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ผ่านทางช่องทางของทางหมอและโรงพยาบาลที่เปรียบเสมือนช่องทางการขายนั่นเอง 

After we consumed all those foods up to a certain period of time.  Up until our body system failed and rejected to clean up those poisons, pesticide, chemicals, antibiotics and growth hormones that injected or sprayed all over those foods supplies.  It's time to get sick and hospitalize by their provided artificial medicines through the channel of doctors and hospitals as the sales channels. 

ทั้งหมด ถูกวางแผนและจัดเตรียมโดยกลุ่มธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกที่เป็นเจ้าของ เดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันแทบทั้งสิ้น ทั้ง

All of these were planned and provided by World Multi-National Companies which owned by "Elites" or same groups or persons.  Which we can easily understand their linkage.   
 
1.ผู้ วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชและสายพันธุ์สัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
2.ผู้ผลิต ปุ๋ยและเคมีทางการเกษตรเช่น มอนซานโต 
3.กลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ต่างๆ 
4.กลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและเครื่อง ดื่ม 
5.เจ้า ของมหาวิทยาลัยผู้ผลิตแพทย์และพยาบาลชั้นนำของโลก 
6.กลุ่มผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ทาง การแพทย์ 

1.Researchers for seeds and farm animals
2.Chemicals and fertilizer producer like Monsanto
3.Industrialize farmers and foods processing
4.Fast food chains and beverages
5.World top medical schools and nursing
6.Drugs and Medical companies

ทั้งหมด อยู่ ในกลุ่มทุนข้ามชาติขนาดยักษ์ที่มีเจ้าของเพียงไม่กี่คน ที่ขยายธุรกิจครอบคลุมทวีปต่างๆ ทั่วโลก

Almost all of them belonged to Multi-National Company with the same groups of owners who keep expanding their businesses to conquer planet earth.

สิ่งที่น่าสังเกตุคือ 
1.ความเจริญ ก้าวหน้าทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างยิ่งยวดในศตวรรษที่ 20 เรามีอุปกรณ์ไฮเทคทันสมัยมากมายในการตรวจและรักษา แต่ทำไมคนกลับป่วยมากขึ้น โรคสมัยใหม่ที่ร้ายแรงชนิดรักษาไม่ได้ (เค้าบอกอย่างนั้น) กลับทำลายชีวิตมนุษย์มากขึ้นในทุกทวีปทั่วโลกพร้อมๆ กัน
2.โรงพยาบาลและแพทย์มีหน้าที่ในการ รักษา จ่ายยา แต่ไม่มีเคยคำอธิบายหรือบอกคนไข้ว่าโรคดังกล่าวนั้นมาจากไหน และจะป้องกันได้อย่างไร
3.ด้วยเทคโนโลยีทางการ แพทย์สมัยใหม่ เราทำได้แม้กระทั่งถอดรหัสพันธุกรรมได้ทั้งพืช สัตว์ แม้กระทั่งมนุษย์ ( Human Gynome ) เพื่อตัดต่อพันธุกรรมเหล่านั้น

4. จากข้อ 2 โรงเรียนแพทย์สร้างแพทย์เหล่านั้นให้เชื่อฟังบริษัทยา (เพราะสปอนเซอร์โดยบริษัทยา) เพื่อรักษาโรคเหล่านั้นที่ถูกสร้างขึ้น แต่กลับไม่มีความพยายามป้องกันไม่ให้เป็นโรคดังกล่าว หรือแม้แต่แพทย์ผู้รักษาเหล่านั้นเอง ก็ยังเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายเหล่านั้นไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไป
5.วงจรอุบาทถ์ทั้งหมดนี้ทำงานอย่างเป็นระบบ มานับร้อยๆ ปีโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของโลก เช่น ร๊อคกี้เฟลเลอร์


Various points to notice :
1.With development of doctor and medication in 20th century.  While we have all those advance, hi-tech equipments to examine and cure against those deseases.  Why we have more and more patients and sickness? loaded hospitals? new age and uncure diseases? (as they told).  At the same time these diseases keep killing populations all over the world event most developed nation like USA.
2.Hospitals and Doctors have their role to examine, cure and prescribe those medicines.  But never explain WHY a milion peoples have those diseases?  Where they came from?  And how to prevent and protect ourself from them?
3.With advanced research and medical science.  We found human gynome.  We can even modify or change the patterns of the genes of plant, animals even human in the near future.
4.World top medical schools have to obey the drug company in order for their supports and sponsorships.  Especially some professors or doctors themself also died from those diseases and never knew where they came from.
5.This Satanic cycle works well, by and in order for a hundred years by the same group of peoples and company like " Rockyfeller ".

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

ประเด็นร้อนๆ.......Oil Rig update 9

เค้าเตือนเราก่อนแล้วครับ ก่อนที่เค้าจะลงมือ ถ้าเรามองย้อนกลับไปในหลายๆ เหตุการณ์ เช่น การถล่มสำนักงานใหญ่ของเอฟบีไอในเมืองโอคลาโฮม่า, การถล่มตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์ หรือแม้แต่เฮอริเคน "แคททลีน่า" ที่พัดถล่มเมืองนิวออลีนจนราบเป็นหน้ากลอง ก็ด้วยครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถอ่านสัญญานต่างๆ ที่เค้าส่งออกมาเป็นระยะๆ ทั้งจากวงการหนังฮอลลีวูด เพลง การ์ตูน หรือแม้แต่เกมส์คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในเครือข่ายของเค้าทั้งหมดครับ

They always warn or tell us before what they are going to do.  If we look back into those events like Oklahoma Bombing, 911, Katrina and some other major dissasters.  They will leave their signature somewhere like time to attack as an example 8.03 (11).  So you can track what they plan to do from Hollywood Movies, Musics, Cartoons or Computer Games in their business network.  (Check for more details in my previous post by using keyword "Hollywood" in my blog search)

 

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

ประเด็นร้อนๆ.......Oil Rig update 8

อัพเดตภาพผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมัน เพิ่มเติมให้ครับ ภาพเหล่านี้คงจะหาดูได้ยากตามสื่อต่างๆ ในอเมริกาและทั่วโลก และสามารถคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายได้ครับ
Double click at photo to enlarge

ประเด็นร้อนๆ.......Oil Rig update 7

อัพเดตภาพผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมันเพิ่มเติมให้ครับ ภาพเหล่านี้คงจะหาดูได้ยากตามสื่อต่างๆ ในอเมริกาและทั่วโลก และสามารถคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายได้ครับ

 Double click at the photo to enlarge

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Commitment of Traders ( COT Report July 6, 2010 )

GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.
CFTC Commitment of Traders  
*Combined Futures and Options*July 9, 2010
Reportable Positions as of 07/06/2010 Non- Reportable Positions
Speculators Commercial Total
Long Short Spreading Long Short Long Short Long Short
261,878 30,497 180,506 269,805 543,796 712,189 754,799 75,022 32,411

Changes from last report - Change in Open Interest: -33,521
-33,090 8,553 -6,506 10,367 -35,551 -29,230 -33,504 -4,292 -17

Percent of Open Interest for each category of traders
33.3 3.9 22.9 34.3 69.1 90.5 95.9 9.5 4.1

Number of traders in each category; Total Traders: 380
228 77 145 51 56 323 240
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES)

Gold Technical Analysis.......

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Commitment of Traders ( COT Report June 29, 2010 )

GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.
CFTC Commitment of Traders  
*Combined Futures and Options* July 2, 2010
Reportable Positions as of 06/29/2010 Non- Reportable Positions
Speculators Commercial Total
Long Short Spreading Long Short Long Short Long Short
294,968 21,945 187,012 259,438 579,347 741,419 788,304 79,313 32,428

Changes from last report - Change in Open Interest: -5,079
-2,407 -1,228 1,363 2,849 -3,815 1,805 -3,680 -6,884 -1,399

Percent of Open Interest for each category of traders
35.9 2.7 22.8 31.6 70.6 90.3 96.0 9.7 4.0

Number of traders in each category; Total Traders: 394
251 65 139 48 61 342 229

Gold Technical Analysis.......

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Gold Technical Analysis.......

อัพเดตข้อมูลข่าวสาร.......โพสต์นี้เลยครับ

โพสต์นี้เปิดไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฝากข่าวสาร ข้อมูลและ Update ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ  รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคต   

โพสต์นี้จะ ถูกส่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกวันทำการของตลาดครับ......