วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

NWO Documentary....... " Food Inc. (Thai Version) " ฉบับภาษาไทย 1/2


ต้องขอขอบคุณเพื่อนเราท่านนึงครับ ที่ส่ง ลิ๊งค์ของสารคดี Food Inc. เวอร์ชั่นภาษาไทยชุดนี้มาให้ ถ้าได้ดูสารคดีชุดนี้แล้วจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคภัย ต่างๆ ที่เกิดจากการบริโภค หรือจะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือ "เราถูกวางยา" หรือสอนให้บริโภคอาหารต่างๆของพวกเค้าที่ถูกตกแต่งและดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้เรา "ป่วย" เป็นโรคต่างๆ โดยเฉพาะ "โรคมะเร็ง" และโรคร้ายแรงอีกหลายๆ ชนิด ซึ่งคร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นในหลายๆ ประเทศบริโภคนิยมทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ 

Many thanks to our friend who sent me the link for "Food Inc." (Thai version).  If you already watched this documentary, it will be your shield for those vital diseases that appeared from daily consumption.  Frankly speaking, they poisoning us bit by bit and day by day.  By teaching us to consume those genetic modification in order to make us sick by those severe diseases.  Especially "Cancer" and all other serious diseases that killed million of peoples in human history.

หลังจาก ที่ เราบริโภคอาหารต่างๆ เหล่านี้เข้าไปถึงจุดหนึ่ง ที่ร่างกายไม่สามารถขับสารพิษ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย เคมี ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ที่ใช้ฉีดพ่นเหล่านั้นออกมาได้ด้วยระบบการกำจัดสารพิษซึ่งเป็นไปตามกลไกตาม ธรรมชาติ ก็ถึงเวลาที่ต้อง "ป่วย" และใช้บริการทางการแพทย์ และยาเคมีต่างๆ ที่เค้าจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ผ่านทางช่องทางของทางหมอและโรงพยาบาลที่เปรียบเสมือนช่องทางการขายนั่นเอง 

After we consumed all those foods up to a certain period of time.  Up until our body system failed and rejected to clean up those poisons, pesticide, chemicals, antibiotics and growth hormones that injected or sprayed all over those foods supplies.  It's time to get sick and hospitalize by their provided artificial medicines through the channel of doctors and hospitals as the sales channels. 

ทั้งหมด ถูกวางแผนและจัดเตรียมโดยกลุ่มธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกที่เป็นเจ้าของ เดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันแทบทั้งสิ้น ทั้ง

All of these were planned and provided by World Multi-National Companies which owned by "Elites" or same groups or persons.  Which we can easily understand their linkage.   
 
1.ผู้ วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชและสายพันธุ์สัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
2.ผู้ผลิต ปุ๋ยและเคมีทางการเกษตรเช่น มอนซานโต 
3.กลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ต่างๆ 
4.กลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและเครื่อง ดื่ม 
5.เจ้า ของมหาวิทยาลัยผู้ผลิตแพทย์และพยาบาลชั้นนำของโลก 
6.กลุ่มผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ทาง การแพทย์ 

1.Researchers for seeds and farm animals
2.Chemicals and fertilizer producer like Monsanto
3.Industrialize farmers and foods processing
4.Fast food chains and beverages
5.World top medical schools and nursing
6.Drugs and Medical companies

ทั้งหมด อยู่ ในกลุ่มทุนข้ามชาติขนาดยักษ์ที่มีเจ้าของเพียงไม่กี่คน ที่ขยายธุรกิจครอบคลุมทวีปต่างๆ ทั่วโลก

Almost all of them belonged to Multi-National Company with the same groups of owners who keep expanding their businesses to conquer planet earth.

สิ่งที่น่าสังเกตุคือ 
1.ความเจริญ ก้าวหน้าทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างยิ่งยวดในศตวรรษที่ 20 เรามีอุปกรณ์ไฮเทคทันสมัยมากมายในการตรวจและรักษา แต่ทำไมคนกลับป่วยมากขึ้น โรคสมัยใหม่ที่ร้ายแรงชนิดรักษาไม่ได้ (เค้าบอกอย่างนั้น) กลับทำลายชีวิตมนุษย์มากขึ้นในทุกทวีปทั่วโลกพร้อมๆ กัน
2.โรงพยาบาลและแพทย์มีหน้าที่ในการ รักษา จ่ายยา แต่ไม่มีเคยคำอธิบายหรือบอกคนไข้ว่าโรคดังกล่าวนั้นมาจากไหน และจะป้องกันได้อย่างไร
3.ด้วยเทคโนโลยีทางการ แพทย์สมัยใหม่ เราทำได้แม้กระทั่งถอดรหัสพันธุกรรมได้ทั้งพืช สัตว์ แม้กระทั่งมนุษย์ ( Human Gynome ) เพื่อตัดต่อพันธุกรรมเหล่านั้น

4. จากข้อ 2 โรงเรียนแพทย์สร้างแพทย์เหล่านั้นให้เชื่อฟังบริษัทยา (เพราะสปอนเซอร์โดยบริษัทยา) เพื่อรักษาโรคเหล่านั้นที่ถูกสร้างขึ้น แต่กลับไม่มีความพยายามป้องกันไม่ให้เป็นโรคดังกล่าว หรือแม้แต่แพทย์ผู้รักษาเหล่านั้นเอง ก็ยังเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายเหล่านั้นไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไป
5.วงจรอุบาทถ์ทั้งหมดนี้ทำงานอย่างเป็นระบบ มานับร้อยๆ ปีโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของโลก เช่น ร๊อคกี้เฟลเลอร์


Various points to notice :
1.With development of doctor and medication in 20th century.  While we have all those advance, hi-tech equipments to examine and cure against those deseases.  Why we have more and more patients and sickness? loaded hospitals? new age and uncure diseases? (as they told).  At the same time these diseases keep killing populations all over the world event most developed nation like USA.
2.Hospitals and Doctors have their role to examine, cure and prescribe those medicines.  But never explain WHY a milion peoples have those diseases?  Where they came from?  And how to prevent and protect ourself from them?
3.With advanced research and medical science.  We found human gynome.  We can even modify or change the patterns of the genes of plant, animals even human in the near future.
4.World top medical schools have to obey the drug company in order for their supports and sponsorships.  Especially some professors or doctors themself also died from those diseases and never knew where they came from.
5.This Satanic cycle works well, by and in order for a hundred years by the same group of peoples and company like " Rockyfeller ".

1 ความคิดเห็น: