วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประเด็นร้อนๆ....... ประธานสหภาพยุโรป ( EU President )

วีดีโอนี้เป็นการประชุมสภาของสหภาพยุโรป หรือ EU  โดนนาย Mario Borghezio, MEP หรือสมาชิกสภาสหภาพยุโรป ได้พยายามยิงคำถามและเปิดเผยต่อรัีฐสภายุโรปว่า ตัวแทนผู้้เช้าชิงตำแหน่งประธานสหภาพยุโรป หรือ European President ทั้ง 3 คน มีความเกี่ยวข้องเป็นเป็นเพียงตัวแทนของกลุ่ม NWO  และทั้ง 3 คนได้เข้าร่วมประชุมลับกับ Trilateral Commiosion  และ  Bilderberg Group โดยตลอด 


คงพอจะมองภาพออกนะครับว่าประธานสหภาพยุโรปเป็นใคร ทำงานให้ใคร แล้วสหภาพยุโรปอยู่ในมือใครครับ.......ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น