วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553

NWO Documentary.......The Invisible Empire

Release on Apr 15 at prisonplanet.tv


สารคดีที่สร้างและเปิดเผยโดย Jason  Bermas เด็กหนุ่มคนนึงที่อยู่ในทีมงานของ Alex Jones ที่เกิดความสงสัยในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเค้าคือสหรัฐอเมรกา ในเรื่อง New World Order การจัดระเบียบโลกใหม่ หรือการปฏิวัติโลกนั่นเอง ความสงสัยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ถล่มตึกเวิลด์เทรดในปี 2001 การไต่สวนและข้อเท็จจริงที่เปิดเผยโดยรัฐบาล ที่ขัดกับความรู้สึกของประชาชนทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัยตามมาอย่างมากมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรัฐบาลสหรัฐในขณะนั้น

เจสันและทีมงานค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อพยายามเปิดเผยต่อชาวโลกว่า มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลในระดับโลกทั้งในทางธุรกิจและการเมือง กำลังพยายามผลักดันโลกไปในทิศทางที่พวกเค้าต้องการด้วยวิธีการต่างๆ และสารคดีนี้จะเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่เปิดเผยเรื่องราวต่างๆ ว่า การพยายามควบคุมและยึดครองโลกผ่านทาง Agenda หรือวาระต่างๆ โดยคนกลุ่มนี้ว่าเป็นเรื่องจริงแค่ไหน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ19 มีนาคม 2553 14:36

    จะได้ดูไม๊น้า อยากดูจังค่ะ

    ตอบลบ