วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

คำพยากรณ์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายของโลกนี้(การสิ้นยุค).......

โพสต์นี้สำหรับผู้ที่สนใจในคำพยากรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนลองดูครับว่าเราเข้าใจตรงกันหรือไม่ เนื้อความอาจจะดูน่ากลัวครับแต่ทั้งหมดคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังทยอยเกิดขึ้น ใครที่อ่านไปซักนิดแล้วรู้สึกว่ามึนตึ๊บหรือหนักเกินไปข้ามไปเลยครับ.....     

ต่อไปนี้จะเป็นคำพยากรณ์ของพระเยซูเกี่ยวก้บวาระสุดท้ายของโลก " หรือวันสิ้นยุค " ซึ่งถูกรวบรวมและบันทึกไว้เมื่อ 2000 กว่าปีมาแล้ว ผมจะหยิบยกมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ลภาษาไทย "ฉบับคิงเจมส์" ซึ่งถือว่าเป็นต้นฉบับแรกๆ และหาอ่านได้ยากในประเทศไทย ( ทั้งที่เป็นภาษาไทยนี่แหละครับ แต่กลับไปเผยแพร่กันในต่างประเทศ ) เป็นฉบับก่อนที่จะมีการแต่งเติมแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปอย่างมากมายและเป็นฉบับที่มีเนื้อความโบราณใกล้เคียงต้นฉบับเดิมที่สุด ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 1-26 โดยมีเนื่อหาสอดคล้องกับพระธรรมมาระโก บทที่ 13 ข้อ 1-13 และ พระธรรมลูกาบทที่ 21 ข้อ 5-19 เรามาดูกันครับว่ามีเค้าลางอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่า 

การพยากรณ์ถึงการทำลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)

24:1 ฝ่ายพระเยซูทรงออกจากพระวิหาร แล้วพวกสาวกของพระองค์มาชี้ตึกทั้งหลายของพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร

24:2 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็หามิได้" ( หลังจากนั้นใน คศ.70 หรือหลังยุคพระเยซูวิหารนั้นถูกเผา ถูกทำลายโดยกองทัพโรมัน และมีการสร้างขึ้นใหม่ในยุคต่อมา )

24:3 เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกราบทูลว่า "ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้"

24:4 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง" ( สื่อ การโฆษณาชวนเชื่อและวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดต่างๆ ศาสนา นิกาย ความเชื่อที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคหลังๆ การสอนผิดแผกไปจาก "แก่น" ของความเชื่อเดิมอย่างสิ้นเชิง )

24:5 ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า `เราเป็นพระคริสต์' เขาจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป ( ดู Maitreya ที่ประกาศตัวอยู่เนืองๆ และส่งเข้าประกวดโดยกลุ่มอีลูมินาติ คลิก!!! )

24:6 ท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง ( หลายๆสงครามที่ผ่านมารวมถึงเรื่องสงครามกับเกาหลีเหนือและอิหร่านในปัจจุบัน )

24:7 เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร ( ความพยายามก่อสงครามใหญ่และย่อยไปทั่วโลกโดยสหรัฐและอีลูมินาติ ) ทั้งจะเกิดกันดารอาหาร ( การสร้างสภาวะโลกร้อนด้วยโครงการ HAARP เพื่อทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง อากาศวิปริตแปรปรวน ภัยพิบัติที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตรในทุกมุมโลก เงินเฟ้อเกิดขขึ้นทั่วโลกส่งผลต่อราคาน้ำมันและอาหารในที่สุด ) และโรคระบาดอย่างร้ายแรง ( โรควัวบ้า โรคซาร์ ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และโรคระบาดต่างๆ ) และแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ ( โครงการ HAARP )

24:8 เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก

24:9 ในเวลานั้นเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านเสีย ( Martial Law คลิก!!! และ FEMA Camp คลิก!!! ในอเมริกา ) และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา ( คนส่วนนึงที่ต่อต้านพระเจ้าและคริสเตียนโดยไม่มีเหตุผลสมควรทั้งที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไม แต่กลับเหมือนมีการถูกปลูกฝังความคิดนั้นไว้โดยคนกลุ่มหนึ่ง ให้แบ่งแยกศาสนา สร้างความแตกต่างทางความเชื่อ แล้วกลายเป็นความขัดแย้งในที่สุด นั่นแหละครับคือการทำงานของลัทธิซาตานหรือลูซิเฟอร์ )

24:10 คราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกัน ( อันนี้เกิดขึ้นอยู่ทุกที่และทุกวัน เช่นความแตกแยกในบ้านเรา ณ ขณะนี้ )

24:11 จะมีผู้พยากรณ์เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป ( Billy Graham!!! , Benny Hinn คลิก!!! , Joel Osteen คลิก!!! และที่ดังๆ อีกมากมายในสหรัฐและเดินสายไปทั่วโลก

24:12 ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป

24:13 แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด

24:14 ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง

ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิ่ง The Great Tribulation (มก 13:14-23)

24:15 เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า ที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้น ตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์" (ผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านก็ให้ผู้นั้นเข้าใจเอาเถิด)

24:16 "เวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลาย"

24:17 ผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน

24:18 ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน

24:19 แต่ในวันเหล่านั้น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์ หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่ ( การเสนอฉีดวัคซีนหวัด 2009 ฟรี!!! ครั้งที่ผ่านมามุ่งไปที่หญิงมีครรภ์และเด็กอ่อนและเค้า (WHO, อีลูมินาติและผู้ผลิตวัคซีน) ระบุว่าหญิงมีครรภ์และเด็กอ่อนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันดับต้นๆ )

24:20 จงอธิษฐานขอเพื่อการที่ท่านต้องหนีนั้นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวันสะบาโต

24:21 ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย

24:22 และถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรรไว้ จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า ( จะมีมนุษย์ส่วนนึงที่ทรงเรียกและ "เลือก" ไว้ แต่จนแล้วจนรอดมนุษย์เหล่านั้นก็ไม่วายที่จะถูก "ล่อลวง" โดยความผิดบาป จนออกนอกเส้นทางของพระองค์ และลดจำนวนจนเหลือน้อยลงเรื่อยๆ พระองค์จึงทรงย่นเวลาวันสิ้นยุคให้สั้นเข้ามาเพื่อให้หลงเหลือมนุษย์ที่ทรงเลือกไว้ เพราะฉะนั้นวันสิ้นยุคน่าจะมาถึงเร็วกว่าที่เราคิดไว้ )

24:23 ในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า `ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่' หรือ `อยู่ที่โน่น' อย่าได้เชื่อเลย

24:24 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง ( โครงการบลูบีมหรือ Blue Beam Project คลิก!!! โดยอีลูมินาติ ที่จะสร้างปรากฏการณ์ประหลาดและอัศจรรย์ต่างๆ บนท้องฟ้า เช่น เมฆที่มีลักษณะแปลกๆเป็นก้นห้อย แสง และเสียงต่างๆ เพื่อส่งไม้ต่อไปที่การปรากฏของพระคริสต์ "ตัวปลอม" และให้กำเนิดศาสนาและศาสดาองค์ใหม่ของโลกต่อไป )

24:25 ดูเถิด เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว

24:26 เหตุฉะนั้น ถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่า `ดูเถิด ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร' ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่า `ดูเถิด อยู่ที่ห้องลับ' ก็จงอย่าเชื่อ

เพื่อนๆ ท่านใดที่สนใจไบเบิ้ลเวอร์ชั่นนี้ ผมแนะนำให้ได้ครับ Email มาที่ jimmysiri@live.com แล้วผมจะส่งข้อมูลกลับไปให้ แต่ต้องพยายามอีกซักนิดครับ คือต้องติดต่อไปที่อเมริกาแล้วเค้าจะให้องค์กรของเค้าที่นี่จัดส่งมาให้เราในประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะต้องเขียนจดหมายตอบรับส่งกลับไปให้เค้าที่อเมริกาเป็นอันเสร็จพิธีครับ

1 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับ
  สำหรับพระคัมภีร์ คิงเจมส์ภาษาไทย
  ลองเดินไปขอที่โบสถ์แบ็พติศดูก็ได้ครับ
  ผมก็ไปขอที่โบสถ์แบ็พติศ
  แต่ต้องส่งจดหมายไปขอบคุณอย่างที่คุณจิมมี่บอกด้วย

  ตอบลบ