วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

โครงการ HAARP โดยรัฐบาลอิลูมินาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ เป็นคลิปวีดีโอแสดงเชื่อมโยงระหว่างโครงการ HAARP, Chemtrail (สายเคมี) รัฐบาลสหรัฐและการบิดเบือนสภาพภูมิอากาศ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น