วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

Senator Ron Paul with Gold

" I'll just tell you what I'll do, I think gold is the good insurance policy. And I personally buy my gold to protect my family "

 วุฒิสมาชิก Ron Paul, Rep. Texas

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น