วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

Trust Me and.......Be Prepare 2

ตัวอย่างการเตรียมความพร้อมของชายคนหนึ่งในสหรัฐ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆ ผ่านทางช่องในยูทูป โดยเค้าจำแนกออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.Food Storage หรือการเตรียมและจัดเก็บอาหาร อย่างน้อย 3-6 เดือน
2.Water Srorage หรือการเตรียมการเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้
3.Protection หรือการป้องกันตนเอง โดยการฝึกซ้อมและใช้อาวุธปืน
4.Tools การเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือเครืองใช้ รวมทั้งยารักษาโรค และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารต่างๆ


สำหรับท่านที่ยังอยู่ในสหรัฐ*** อีกหนึ่งตัวอย่างของการเตรียมพร้อม "ที่ดี" สำหรับสิ่งต่างๆ ที่ต้องเตรียมหรือต้องมีครับ


BUG OUT BAG หรือ " ถุงสัมภาระฉุกเฉิน "


ลิ๊งค์สำหรับเฟสบุ๊ค :

The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น