วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

US Happy New Year with 14 Trillion dollars in Debt

ทันทีที่การฉลองเทศกาลปีใหม่ในสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นลง ตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐก็พุ่งขึ้นสู่ระดับ 14 Trillion ( 14,000,000,000,000 ) โดยวินาทีที่ผมกำลังพิมพ์อยู่นี้ หนี้ประชาชาติ หรือ National Debt ของสหรัฐขึ้นมาอยู่ที่ $14,004,970,671,908.07 คงไม่อ่านเป็นภาษาไทยให้นะครับ เพราะอ่านลำบาก :( โดยหนี้ต่อหัวของคนอเมริกัน ณ เวลานี้ก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ $45,207.17 ต่อคน ( คิดเป็นเงินไทย 1,356,215 บาท ) ที่ประชากร ณ ปัจจุบัน 309 ล้านคนโดยประมาณ

โดยอัตราการเพิ่มหรือพอกพูนของหนี้สินเฉลี่ย "ต่อวัน" อยู่ที่ 4.81 Billion ( $4,810,000,000 ) นับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี 2007 เป็นต้นมาครับ  
Link:National Debt Tops $14 Trillion
Link:As National Debt Tops $14 Trillion, What's Your Share?
The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น