วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ระดมความคิดแก้วิกฤติชาติ..." 3/7 เมื่อถึงวันสิ้นชาติ ไม่มีโอกาสแก้ตัว "

หน่วยงาน CIA  ( Central Infiltration Agency )

"ทำหน้าที่เปลี่ยนกระดาษให้เป็นทองคำ"
 
หลังจากที่ "พรรคคอมมิวนิสต์สากล" สามารถเข้าบริหาร "สภาคริสต์จักรโลก" ได้สำเร็จแล้วในปี พ.ศ.2490 จึงมีมติให้สองพี่น้องคาทอลิกแห่ง "ตระกูลดัลเลส" คือนาย อลัน ดัลเลส (Alan Dunlez) และ นายจอนด์ ฟอสเตอร์ ดัสเลส (John Foster Duslez) จัดตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นในสหรัฐอเมริกาชื่อว่าองค์กรซี.ไอ.เอ.(CIA) มีชื่อเต็มว่า Central Intelligence Agency ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๐ โดยมีลักษณะเป็น " องค์กรลับ " ใช้ปรัชญา "Divide & Rule" องค์กร CIA ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ " วาติกัน " และได้รับฉายาว่าเป็น " รัฐบาลนินจา " เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนายทุนอภิมหาเศรษฐีคาทอลิก 8 ตระกูลของอเมริกา ผู้ก่อตั้ง "Federal Reserve (FED)" ซึ่งเป็นเพียง " โรงพิมพ์ที่รับจ้างพิมพ์ธนบัตรให้กับรัฐบาลอเมริกา " ใน 8 ตระกูลนี้ มี 2 บริษัทที่น่าสนใจคือ บริษัทเลแมนด์ (Lehmans) และ บริษัทโกลแมนแซ็ค (Goldman-Sach) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ การประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ ( ที่ดิน ) ของประเทศไทย จาก ปรส . ในปี พ . ศ . ๒๕๔๒ รวม อยู่ด้วย ( ประธาน Goldman Sach คือพ่อบุญธรรมของนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ เมื่อครั้ง ไปศึกษาใน USA เป็นผู้ตีราคาในการขายราคาทรัพย์สิน ปรส . บุคคลผู้นี้ได้มานั่งควบคุมการทำงานของนายธารินทร์ฯ ที่กระทรวงการคลัง ในตำแหน่งที่ปรึกษา ???)

องค์กร CIA มีหน้าที่ หลักคือการขยายตลาดการใช้เงินดอลล่าห์ ที่ FED จัดพิมพ์ขึ้นโดยไม่มีทองสำรอง โดยสร้างสถานการความแตกแยกในประเทศต่าง ๆ และเข้าช่วยเหลือ จากนั้นเมื่อผู้องค์กร CIA สนับสนุนได้เข้าเป็นรัฐบาลประเทศนั้น ๆ ก็จะถูกกำหนดให้ใช้เงินดอลล่าห์เป็นเงินตราสำรองของประเทศ และห้ามใช้ทองคำเป็นเงินสำรอง โดยองค์กร CIA จะให้รัฐบาลประเทศนั้น ๆ นำทองคำที่มีอยู่ไปเก็บไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด โดยอ้างว่าเพื่อช่วยรักษาไว้ให้อยู่อย่างปลอดภัย และตอบแทนเป็นเงินดอลล่าห์ที่ FED พิมพ์ขึ้นซึ่งดอลล่าห์จริง ๆ แล้วใบละ $500 นั้นลงทุนไม่ถึง 5 บาทไทย เป็นการทำให้ " กระดาษเปลี่ยนเป็นทองคำ " จึงเป็นการสร้างกำไรให้กับกลุ่มอิทธิพล FED นี้อย่างมหาศาล แต่กลับสร้างหนี้สินให้กับประเทศอเมริกาอย่างมหาศาล ( ดูบันทึกสภาคองเกรสในภาคผนวก ) ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า CIA ทำหน้าที่สร้างสงครามอยู่ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนกระดาษให้เป็นทองคำนั่นเอง 

องค์กร CIA จะ เข้าแทรกแซงและบ่อนทำลายสถานภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและกิจการภายในของประเทศอื่น รวมทั้งให้การสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน สร้างปัญหาความขัดแย้งในประเทศต่าง ๆ อันเป็นการเปิดทางให้กับ " วาติกัน " ส่งบุคลากรของตนเข้าไปในรูปของ " บาดหลวง " หรือองค์กรสาธารณะกุศล และขยายพื้นที่ของอาณาจักรคาทอลิก เพิ่มจำนวนศาสนิกโรมันคาทอลิกซึ่งหมายถึงการเพิ่มผลประโยชน์จากรายได้ 10% ของทั้งหมดในแต่ละแห่งนั้น ที่จะถูกส่งเข้าไปยังนครหลวงของอาณาจักรคาทอลิก คือ " นครวาติกัน " อันมีสันตะปาปาเป็นประมุข

บุคลากรที่ถูกคัดเลือกให้เข้าทำงานในองค์กร CIA จะ ถูกคัดเลือกจากบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษ เฉลียวฉลาด รอบรู้ทุกด้าน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน ทุกคนจะต้องจบในหลักสูตรบังคับ " วิชาพฤติกรรมศาสตร์ " เพื่อใช้ประโยชน์กับงานของ CIA จากเอกสารลับ Pantagon เปิดเผยว่า CIA เป็นผู้วางแผนโค่นล้มระบอบกษัตริย์ของประเทศในเอเซีย คือ เวียดนาม ลาว เขมร รวมทั้งการให้งบประมาณในการกวาดล้างชาวพุทธในประเทศเวียตนาม มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ( ฝิ่น - เฮโรอิน ) ในภาคเหนือของลาว - พม่า - ไทย โดยให้การสนับสนุนกำลังอาวุธแก่นายพลวังปาว ชาวเขาเผ่าม้ง รวมทั้งการเกี่ยวข้องเชิงลึกในกรณีเจ้าสุภานุวงศ์ ประเทศลาว จึงจัดได้ว่า CIA ก็คือผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งหมดของคาทอลิก อยู่ภายใต้การควบคุม และวางแผนของ " วาติกัน " อย่างต่อเนื่องตลอดมา ( อ่านรายละเอียดใน ไวรัสศาสนา : มหันตภัยของชาวพุทธ , Dr. เบ็ญ บาระกุล )

เป้า ประสงค์ร่วมกันของ " วาติกัน " กับ "CIA" ในการเข้ายึดครองประเทศไทย เพื่อเป็นฐานขยายผลครอบคลุมภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนั้น ได้ปรากฏเป็นหลักฐานทางการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ . ศ . ๒๕๐๔ โดยนาย Lindon B. Johnson รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ( ต่อมาเป็นประธานาธิบดี ) ทำแผนปฏิบัติการร่วมอย่างถาวรของสหรัฐ ( ลับที่สุด ) นำเสนอต่อประธานาธิบดี John F. Kenede ในเอกสารลับนั้นมีข้อความระบุว่า

" เราจะต้องสร้าง สถานการณ์ สร้างภาพตัวศัตรูขึ้นมา แล้ว ยกขึ้นมาเป็นจุดสำหรับโฆษณาภายใต้สื่อสารการควบคุมของเรา และนำเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และระบบเศรษฐกิจอันทันสมัย ที่เราแบบไว้แทรกเข้าไปใช้กับทางการตลาดและทางธุรกิจ (Enterprises) ของพวกเขาเพื่อผลประโยชน์ของเรา

ประเทศไทยเป็นจุด ศูนย์กลาง ของความต้องการอย่างแท้จริงของเรา ในพื้นที่บริเวณนี้ การปฏิบัติการอย่างตั้งใจจริง และประกอบด้วยความสามารถอย่างเปี่ยมล้น ที่จะเข้าควบคุมด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ " วอชินตัน " อย่างใกล้ชิด


การตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการดำเนินงานทุกด้านในภูมิภาคนี้ก็คืออย่างนี้
เราไม่สามารถจะอยู่รอดได้ด้วยการปฏิบัติการสนธิสัญญาใด ๆ ไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ด้วยประเทศที่เป็นมิตรของเรา แต่เราต้องพุ่งตรงไปข้างหน้า และวิธีการหลัก (Key) ที่ต้องทำก็คือ ต้องเข้าควบคุม , วางโครงการ , บังคับ , และเอาผลประโยชน์ที่แน่นอน จากโครงการช่วยเหลือทั้งหลายของเรา โดยใช้หน่วยคณะที่ปรึกษาทางทหาร (MAAG.) เป็นส่วนเจาะนำหน้าเข้าไป ...."
( หลักฐาน .... เอกสารลับสุดยอด Mission to South East Asia , India , and PakKistan ) 

ความหมายสำคัญในเอกสารนี้ที่เกี่ยวข้อง กับ " ประเทศไทย " อยู่ตรงคำที่ว่า " เราจะต้องสร้างสถานการณ์ สร้างภาพตัวศัตรูขึ้นมา " แสดง ว่าในประเทศไทยนั้นต้องมีการสร้างภาพ หรือสถาน การณ์อย่างหนึ่งขึ้นอย่างแน่นอน ข้อความดังกล่าวนี้ตรงกับคำยืนยันอันปรากฏในเอกสารลับของแพนตากอนปี พ . ศ . ๒๕๐๘ ของ Gen.RoBert S. Macnamara รมว.กลาโหมของสหรัฐว่า

"..... ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ไม่เหมือนกับประเทศเวียตนามที่มีความสำนึกในด้านชาตินิยมรุนแรง ประเทศ ไทยมีคอมมิวนิสต์ในประเทศอยู่เพียงสองสามคนเท่านั้น (It has few domestic Communist) ไม่สามารถทำความเสียหายได้เรา จะต้องตั้งหน้าตั้งตา พยามทำให้ประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นของเรา ที่มั่นคงเหมือนหินมิใช่กองทราย (A foundation of rock political a bed of sand) ซึ่งเราจะได้ใช้เป็นฐาน ทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ ในอันที่เราจะเข้าไปครอบคลุมเอเซีย ...."

จากข้อมูลทางการของสหรัฐดังกล่าวนี้ทำให้เราได้ทราบว่า การเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ " ตัวจริง " ในประเทศไทยนั้นจริงแล้ว แทบไม่มีเลย ตามรายงานของ Gen.Robert S. Macnamara ว่า " ประเทศไทยมีคอมมิวนิสต์ในประเทศอยู่เพียงสองสามคนเท่านั้น " แต่เหตุใดจึงมีการปะทะกับผู้ก่อการร้าย มีเขตปลดปล่อย มีกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกำลังพลเป็นพัน เป็นหมื่น มาจากไหน ? คำตอบนั้นอยู่ที่คำพูดของ Lindon B. Johnson " เรา จะต้อง สร้างสถานการณ์ สร้างภาพตัวศัตรูขึ้นมา "

การสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกนั้นเป็นหน้าที่ขององค์กร CIA ที่ถูกจัดให้ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 8 ตะกูลคาทอลิกผู้ก่อตั้ง FED มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเคเนดี้ ปรากฏตามหลักฐานอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกา ของ นายพล เอ็ดวาร์ด แลนสเตน (Brig Gen.Edward GLansdale) ผู้เชี่ยวชาญสงครามกองโจรและการรบนอกแบบ ซึ่งนำเสนอต่อที่ปรึกษาของ PANTAGON คือนายพล แมกซเวล ดีเทย์เลอร์ (GenMaxwell D.Taylor) ฝ่ายยุทธการของประธานาธิบดีเคเนดี้ ดังนี้

 
องค์กร CIA ได้ตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นในประเทศไทย ที่จังหวัดอุดรธานี เรียกว่า บก . 333 ภายใต้รหัสว่า " ไว้ท์เฮ้าส์ " แยก การทำงานออกเป็น 2 หน่วยงานคือ

1 หน่วย AD-1 (Action & Divide) รับ - ประมวลข่าวจากจารชน หรือ จากเครื่องบิน U2 ที่เข้าไปบินสอดแนมเหนือน่านฟ้าของ จีน เวียตนาม เขมร และลาว


2 หน่วย OB (Order Battle ) บัญชาการหน่วยกำลัง ที่ปฏิบัติการใน ซำทอง ล่องแจ้ง ปากเซ ไหหิน เชียงลม สุวรรณเขต เวียตนามตอนใต้ และด้านตะวันออกของกัมพูชา "


ดังนั้นการสร้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์(ผกค.) การ ส่งความช่วยเหลือทางด้านการข่าว และส่งอาวุธ การฝึกอาวุธ ล้วนเป็นผลงานที่องค์กรCIA ได้ปฏิบัติการในประเทศไทย และอาวุธที่ยึดได้ 80% ผลิตในอเมริกาทั้งสิ้น ได้ ปรากฏเป็นหลักฐานเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗ ว่า

" องค์กรCIA ได้ปลอมจดหมายให้กับ ผกค. ถึงนายกรัฐมนตรีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ขอเพื่อแบ่งแยกดินแดนภาคอิสาน เพื่อเป็นเขตปลดปล่อยปกครองตนเอง ฯลฯ

กรณีดังกล่าวนี้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้เชิญ นายวิลเลี่ยม อาร์ ดินเนอร์ เอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าว 

นายวิลเลี่ยม อาร์ ดินเน่อร์ ได้ มีหนังสือขออภัยต่อนายกรัฐมนตรีไทยอย่างเป็นทางการ ต่อกรณีที่เกิดขึ้น และได้สั่งปิดสำนักงาน CIA ในจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ CIA ผู้กระทำความผิดฐานออกจดหมายผู้ก่อการร้าย ถึงนายกรัฐมนตรีไทยนั้น ได้ส่งกลับอเมริกาไปแล้ว .. ?? " จากข้อมูลหลักฐานความแท้จริงดังกล่าวนี้ สามารถยืนยันได้ว่า "พรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)" หรือ "ผู้ก่อการร้าย(ผกค.)" เป็น หน่วยเฉพาะกิจ ที่ถูก CIA จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสถานการณ์ในประเทศไทย บุคลากร องค์กรที่เคลื่อนไหวต่าง ๆ นั้น ล้วนได้รับทุนและการสนับสนุนจากแหล่งที่มาเดียวกันทั้งสิ้น โดยมี "8 ตระกูลคาทอลิก" ผู้ก่อตั้งบริษัท FED และ CIA มี อิทธิพลมากที่สุดในประเทศมหาอำนาจให้การสนับสนุน ประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันมีเครือข่ายโยงใยไปทั่วโลก และความแตกแยกทางความคิด เชื้อชาติ อันเป็นสาเหตุของการแยกประเทศแยกดินแดนต่าง ๆ นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามและแตกต่างจากภาพหรือข่าวสารที่เราได้พบเห็นทางสื่อสารมวลชน โดยสิ้นเชิง

6 ความคิดเห็น:

 1. หลังจากอ่านหนังสือ ชำระประวัติศาสตร์ฯ จบแล้ว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รู้มาในเว็บนี้
  ทำให้เราได้รู้ว่า เหลือง แดง ทักษิณ อภิสิทธิ์ ล้วนเป็นเกมส์ที่ถูกวางขึ้นมา เป็นแผน Divide & Rule รอบใหม่ หลังจากการใช้ภาพภัยคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง
  โดยใช้ตัวผู้เล่นตัวเดิมที่เคยเล่นในสมัยระบอบคอมมิวนิสต์ ที่กลายมาเป็นพวกซ้ายอกหักในปัจจุบัน
  ฝ่ายตอกลิ่ม ก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมที่นำความคิดของกลุ่มคนเมือง
  ทุกอย่างเป็นเกมส์เพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ในประเทศไทย
  แต่ประเทศไทยเราโชคดีที่มีในหลวงที่ทรงมีอัจฉริยภาพในการปกครองบ้านเมืองอย่างสูง
  พวกเราไ่ม่ควรนำตัวเข้าไปในเกมส์ที่ถูกสร้าง เพราะอาจมีผลกระทบถึงชีวิต ดังเช่นที่เห็นกันอยู่ตามหน้า นสพ.
  เพียงแต่เผยแพร่สิ่งที่รู้เหล่านี้ออกไปในวงกว้าง เพื่อให้สังคมไม่โดนกลุ่มวาติกันหลอกใช้
  ดังที่คุณจิมมี่ได้พยายามทำอยู่ในทุกวันนี้ ขอบคุณ คุณจิมมี่มาก ๆ ครับ สำหรับความพยายามที่ทำมาทั้งหมดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี้

  ตอบลบ
 2. ทำให้เราได้รู้ว่า เหลือง แดง ทักษิณ อภิสิทธิ์ ล้วนเป็นเกมส์ที่ถูกวางขึ้นมา เป็นแผน Divide & Rule รอบใหม่ หลังจากการใช้ภาพภัยคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง

  ประเด็น สำคัย ยิ่งกว่าวาระของประเทสแล้ว

  ตัดต้นลมก็คือสื่อ ปิดช่อง ASTV และสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเสื้อเหลือง , ปิดช่องเสื้อแดง(ซึ่งปิดไปหมดแล้ว)

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2553 17:37

  เป็นข้อมูลที่ไม่มีความจริงเลย เป็นการจับแพะชนแกะและใส่ร้ายวาติกันที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ขอร้องถ้ารักประเทศชาติจริงอย่าทำเช่นนี้เลย เราคนไทยด้วยกัน นำความจริงมาพูดกันจะดีกว่า สร้างสรรค์กว่ากันเยอะเลย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2553 13:44

  "อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น แต่จงเชื่อในสิ่งที่เป็น"

  จริงไม่จริงผมไม่รู้ แต่ภาพทั้งหมดที่เริ่มต้นจากจิ๊กซอว์แห่งประวัติศาสตร์ ได้ถูกต่อขึ้นมาตามกาลเวลาจนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นภาพใหญ่แห่งหายนะทั้งปวงของโลกนี้ดูเหมือนจะใกล้เป็นจริงแล้ว

  คุณจะยอมถูกกลืนกินไป พร้อมกับถูกการยัดเยียดความเป็นทาสให้
  หรือคุณจะเลือก "The Red Pill" แล้วสู้กับความเป็นจริง เหมือนที่ JFK เคยกล่าวไว้ "man will be what it borns to be, free and independence" 1961

  วินซ์

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 14:47

  ข้อมูลไม่เป็นความจริง ขอร้องอย่าใส่ร้ายป้ายสีกันเลยค่ะ ทำอะไรให้สร้างสรรค์กันดีกว่า คิดร้ายๆต่อผู้อื่นมันบาปนะค่ะ


  วันดี

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 14:58

  ชอบแต่งเรื่องเท็จหรอกชาวบ้าน คุณอาจโกหกผู้อื่นได้ แต่คุณไม่อาจโกหกตัวเองได้ ใจคุณรู้ดีว่าสิ่งที่คุณเขียนออกมามันไม่เป็นความจริง เป็นการใส่ร้าย บิดเบือน คิดว่าคนอื่นกินแกลบเหรอคะ

  ตอบลบ