วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ใครคือบาบิโลนที่ถูกกล่าวถึงในไบเบิ้ล??? ( Mystery Babylon )

จากคำถามของคุณ Banksia ลองดูลักษณะหรือ Character ที่ผมไฮไลท์ไว้ให้ก็คงพอจะทายได้แล้วนะครับ 

วิวรณ์ / Revelation 18 นครบาบิโลนล่มจม
 
18:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านมีอำนาจใหญ่ยิ่ง และรัศมีของท่านได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างไป

18:2 ท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า "บาบิโลนมหานครล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจ เป็นที่คุมขังของผีโสโครกทุกอย่าง และเป็นกรงของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียด

18:3 เพราะว่าประชาชาติทั้งปวงได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งความเดือดดาลในการล่วงประเวณีของนครนั้น และบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้น และพ่อค้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั้น"

18:4 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่า "ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั้นเถิด เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้น

18:5 เพราะว่าบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจำความชั่วช้าแห่งนครนั้นได้

18:6 นครนั้นได้ให้ผลอย่างไร ก็จงให้ผลแก่นครนั้นอย่างนั้น และจงตอบแทนการกระทำของนครนั้นเป็นสองเท่า ในถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ก็จงผสมลงเป็นสองเท่าให้นครนั้น

18:7 นครนั้นได้เย่อหยิ่งจองหองและมีชีวิตอย่างหรูหรามากเท่าใด ก็จงให้นครนั้นได้รับการทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านั้น เพราะว่านครนั้นทะนงใจว่า `เราดำรงอยู่ในตำแหน่งราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลย'

18:8 เหตุฉะนั้น ภัยพิบัติต่างๆของนครนั้นจะเกิดขึ้นในวันเดียว ความตาย และความระทมทุกข์ การกันดารอาหาร และไฟจะเผานครนั้นให้พินาศหมดสิ้น เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษานครนั้น ทรงอานุภาพยิ่งใหญ่"

กษัตริย์และพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกคร่ำครวญต่อบาบิโลน
18:9 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ได้ล่วงประเวณีกับนครนั้น และได้มีชีวิตอย่างหรูหราร่วมกันนั้น เมื่อได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้น ก็จะพิลาปร่ำไห้คร่ำครวญเพราะนครนั้น

18:10 พวกกษัตริย์จะยืนอยู่แต่ห่างๆเพราะกลัวภัยแห่งการทรมานของนครนั้น และจะกล่าวว่า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย บาบิโลนมหานครที่ยิ่งใหญ่ นครที่แข็งแรง เพราะเจ้าได้รับการพิพากษาโทษให้พินาศไปภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้น"

18:11 บรรดาพ่อค้าในแผ่นดินโลกจะร่ำไห้คร่ำครวญเพราะนครนั้น เพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้ว

18:12 สินค้าเหล่านั้นคือ ทองคำ เงิน เพชรพลอยต่างๆ ไข่มุก ผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสีแดงเข้ม ไม้หอมทุกชนิด บรรดาภาชนะที่ทำด้วยงา บรรดาภาชนะไม้ที่มีราคามาก ภาชนะทองเหลือง ภาชนะเหล็ก ภาชนะหินอ่อน

18:13 อบเชย เครื่องเทศ เครื่องหอม กำยาน เหล้าองุ่น น้ำมัน ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์ต่างๆ แกะ ม้า รถรบ และทาส และชีวิตมนุษย์

18:14 และผลซึ่งจิตของเจ้ากระหายใคร่ได้นั้นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว สิ่งสารพัดอันวิเศษยิ่งและหรูหราก็พินาศไปจากเจ้าแล้ว และเจ้าจะไม่ได้พบมันอีกเลย

18:15 บรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิ่งของเหล่านั้น จนเป็นคนมั่งมีเพราะนครนั้น จะยืนอยู่แต่ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั้น พวกเขาจะร้องไห้คร่ำครวญด้วยเสียงดัง

18:16 ว่า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย มหานครนั้น ที่ได้นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าสีม่วง และผ้าสีแดงเข้ม ที่ได้ประดับด้วยทองคำ เพชรพลอยต่างๆและไข่มุกนั้น

18:17 เพียงในชั่วโมงเดียว ทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่นั้นก็พินาศสูญไปสิ้น" และนายเรือทุกคน คนที่โดยสารเรือ พวกลูกเรือ และคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเล ก็ได้ยืนอยู่แต่ห่างๆ

18:18 และเมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็ร้องว่า "นครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี้"

18:19 และเขาทั้งหลายก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตน พลางร้องไห้คร่ำครวญว่า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย มหานครนั้น อันเป็นที่ซึ่งคนทั้งปวงที่มีเรือกำปั่นเดินทะเลได้กลายเป็นคนมั่งมีด้วยเหตุจากสิ่งของมีค่าของนครนั้น เพราะภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็เป็นที่รกร้างไป"

การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
18:20 เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวกอันบริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย จงร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นเถิด เพราะพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อนครนั้นให้ท่านทั้งหลายแล้ว

18:21 แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มาก ก็ได้ยกหินก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้วว่า "บาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละ และจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปเลย"

18:22 และจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพิณเขาคู่ นักเล่นมโหรี นักเป่าปี่ และนักเป่าแตร ในเจ้าอีกต่อไป และในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไป และจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม่แป้งในเจ้าอีกต่อไป

18:23 และในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไป และจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไป เพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้ว และโดยวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลง

18:24 และในนครนั้นเขาได้พบโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์และพวกวิสุทธิชน และบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก"

9 ความคิดเห็น:

 1. ที่คุณจิมมี่อธิบายมาชัดเจนดีครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ที่ผมเคยเรียนถามไปก็เพราะวิวรณ์บทนี้มีสัญลักษณ์ของอำนาจทางศาสนาคือการนุ่งห่มด้วยผ้าแดง ม่วง
  อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิดว่าบาบิโลนกับวาติกันมีความเชื่อมโยงกันคือลักษณะเครื่องแต่งกายของโป๊ป การแต่งกายของนักบวชมืด(คลุมหน้าหมด)ลักษณะหมวกของนักบวชที่เป็นรูปปลา พิธีกรรมบางอย่าง มีการรับมาจากพวกบาบิโลเนียน
  ถ้างั้นหญิงแพศยาที่นั่งบนน้ำมากหลายไม่ทราบว่าคุณจิมมี่ คิดว่าเป็นองค์กรใดครับ
  ขอบคุณสำหรับทุกๆความคิดครับ

  ตอบลบ
 2. เหรียญกษาปณ์ของโรมันเป็นรูปผู้หญิงนั่งบนบนยอดเขาทั้งเจ็ด ทำให้เรื่องราวเริ่มน่าติดตามขึ้นมาทันที ยังมีหลักฐานการเชื่อมโยงถึงการเข้าครอบงำของอิลลูมินาติต่อวาติกันมากมาย
  http://www.youtube.com/watch?v=toBOML5W4uQ
  http://www.youtube.com/watch?v=6ceJPRMJndk
  ลองดูสนุกๆครับ

  ตอบลบ
 3. นั่นก็บอกเราว่าบาบิโลนและผู้หญิงคนนี้มีความเชื่อมโยงกันไงครับ ลองย้อนกลับไปที่ วิวรณ์/Rev 17 ทั้งบทกล่าวถึงนครใหญ่นครหนึ่งซึ่งก็คือนครที่คุณ Banksia พูดถึงนั่นเองครับ ทุกอย่างพูดไว้ในไบเบิ้ล Rev 17 ชัดเจนมากแล้วครับ

  สัตว์ร้ายก็คือนิกายเยซูอิดต์หรือ Jesuits Order ที่ไปครอบงำนครนั้นไว้แล้วทั้งหมด แล้วควบคุมองค์กรลับต่างๆ เช่น อิลลูมินาติ, บิลเดอร์เบอร์ก, ซีเอฟอาร์, Committee of 300 และอีกสารพัดที่มีอยู่ ที่ไปคุมประเทศต่างๆ สหรัฐ อังกฤษ อียูประเทศในเครือจักรภพ และอีกหลายประเทศที่ถูกยัดเยียดประชาธิปไตยเข้าไป แล้วยังไปควบคุมองค์กรที่เป็นมือไม้ในระดับโลกต่างๆ เช่น สหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก, ศาลโลก, เวิร์ลแบงค์, ไอเอ็มเอฟ และอีกมากมายครับ

  แล้วไบเบิ้ลก็เฉลยไว้แล้วว่า ผู้หญิงคนนี้(ที่ถูกแทรกซึมโดยเยซูอิดต์)นั่งอยู่บนสิ่งเหล่านี้อีกที ชัดเจนครับ...

  17:18 และผู้หญิงที่ท่านเห็นนั้นก็คือนครใหญ่ ที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก"

  ตอบลบ
 4. จากเกมส์ไพ่อิลลูมินาติ ผมขอบอกตรงๆนะครับ ผมอึ้ง มันเป็นความรู้สึกจุกอกยังไงไม่รู้ เพราะจากสิ่งที่อาจดูเหมือนสิ่งไร้สาระเป็นแค่เกมส์กลับซ่อนเงื่อนงำที่น่ากลัวและอำมหิตสุดๆ

  ตอบลบ
 5. คุณจิมมี่ครับ
  คุณจิมมี่คิดว่าไพ่ที่ใกล้จะสำเร็จในอนาคตอันใกล้น่าจะเป็นไพ่ใบไหนครับ และไพ่ชุดนี้มีขายในไทยหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2553 22:59

  คุณจิมมี่คะเงินยูโรจะตกอีกมากไหมคะและจะมีโอกาศขึ้นไหมคะในเดือนมิ.ยที่ขาใหญ่ปิดช้อตดอลล่า กลุ้มใจมากค่ะเก็บเงินยูโรไว้เยอะมาก กะจะขายตอนเดือนมิ.ย ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 7. ยูโร ตอนนี้ความเสี่ยงสูงพอสมควรครับ เพราะไม่ใช่แต่กรีซประเทศเดียวที่มีปัญหา มีจ่ออยู่อย่างน้อยอีก 4 ประเทศ ทิศทางอ่านยากเพราะมันไม่ใช่กลไกตลาดอย่างที่เราเข้าใจกันครับ เป็นการบิดเบือนผ่านตราสารซะมากกว่า กระเสข่าวตอนนี้จะไปในทางลบ ถ้าจะไปรอลุ้นตอนเค้ากดดอลล่าลงก็ต้องเผื่อเวลาจากช่วงนี้ไปยังอีกนานพอสมควรครับ จะคุ้มกันหรือไม่ ที่ผมคิดคือเค้าอาจจะเล่นจนยูโรเละไปซะก่อนแล้วค่อยไปทุบดอลล่าอีกที ข่าวสารที่ออกมาเป็นหน้าฉากทั้งนั้นครับและทั้งหมดก็กระหน่ำยูโรอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ หลังจากที่ได้รับเงินกู้ฉุกเฉินก็เด้งขึ้นมานิดเดียวเอง ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลและคงมองกันไปไกลกว่ากรีซประเทศเดียวแล้วครับ

  -มีความเป็นไปได้ที่กรีซจะทรุดลงไปอีกจนถึงขั้นต้องชักดาบพันธบัตรที่ขายไปให้เยอรมันที่ถือครองอยู่มากที่สุด เยอรมันเค้าถึงต้องออกมาเป็นเดือดเป็นร้อน กรีซมีเวลาอีก 1-2 เดือนก่อนที่จะหนี้จะถึงกำหนด ต้องรอดูว่าที่ได้รับเงินกู้ฉุกเฉินช่วยเหลือมาจะเอาอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ก็เสร็จ ยูโรคงลงต่อได้อีก

  -พวกบริษัทจัดอันดับพยายามทุบกลุ่มยูโรอยู่ตลอด ตรงนี้ก็ต้องดูครับ

  -มีบางสำนักวิเคราะห์ถึงการล่มสลายของยูโร โดยที่ประเทศในกลุ่ม PIIGS แยกออกไป ถึงไม่ล้มก็คงทรุดลงไปอีกในระดับหนึ่ง ข้อนี้อาจจะในระยะกลาง-ยาวครับ

  สรุปคือผมมองว่าระยะสั้นและระยะกลางยูโรไม่ดีครับ เพราะพวกขาใหญ่กำลังใช้การทรุดตัวของเงินสกุลหลักหลายๆ สกุลพร้อมๆ กันในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ใหญ่กว่า เหลือที่แข็งแรงหน่อยก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดอลล่าเท่านั้นเอง ส่วนดอลล่าสหรัฐคงอีกซักพักครับ แค่เป็นผลพลอยได้จากยูโรที่ทรุดจาก 1.50 ลงมาอยู่ที่ 1.305 ณ ปัจจุบัน

  ลองพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจดูนะครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ6 พฤษภาคม 2553 18:43

  ไปเจอนี่มาครับ แต่แปลไม่ค่อยออก

  แบบว่าไม่เก่งภาษาครับ  http://rikijo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2555 12:44

  ความลับ เรื่องนี้น่าศึกษามากค่ะ

  ตอบลบ