วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Gree is just the beginning

การให้สัมภาษณ์ล่าสุดของวุฒิสมาชิกรอน พอล ในประเด็นของกรีซ โดยปัญหาของกรีซจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะยูโรโซน และสหรัฐคงจะหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้ยากเช่นกัน วุฒิสมาชิกรอน พอล ยังเตือนอีกว่าดูเหมือนปัญหาเพิ่งจะเริ่มต้นและเปรียบเสมือนปลายยอดของภูเขาน้ำแข็ง และอาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบการเงิน หรือ Currency Collapse ในที่สุด....... "Everybody is in this together"

1 ความคิดเห็น: