วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Subliminal Messages 9 of 14 ......." เรื่องของโนอาห์ "

ในโพสต์นี้ผมจะเริ่มพูดถึง Subliminal Messages "สะท้านโลก" ครับ เพื่อจะให้เรามองเห็นภาพ และเข้าใจในเรื่องนี้ ผมจะหยิบยกเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มหนึ่งที่เราใช้อ่านนอกเวลาเรียนตอนที่เรายังเป็นเด็กครับ โดยหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือคัดลอกมาจากบางส่วนของไบเบิ้ล นั่นก็คือเรื่องของ "โนอาห์" นั่นเองครับ และเรื่องของโนอาห์ที่อ่านและเข้าใจได้ง่ายนี่แหละครับ ที่จะบอกเราว่าควรที่จะทำอะไรใน "ช่วงเวลาที่เหลืออยู่" เราลองย้อนกลับไปดูเรื่องราวของโนอาห์ อาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ ที่เราเคยอ่าน "แต่ไม่เคยเห็น" ก็ได้ครับ

ปฐมการ 6 : โนอาห์ต่อนาวา

6:9 ต่อไปนี้คือพงศ์พันธุ์ของโนอาห์ โนอาห์เป็นคนชอบธรรมและดีรอบคอบในสมัยของท่าน และโนอาห์ดำเนินกับพระเจ้า
6:10 โนอาห์ให้กำเนิดบุตรชายสามคน ชื่อเชม ฮาม และยาเฟท
6:11 ดังนั้นมนุษย์โลกจึงชั่วช้าต่อพระพักตร์พระเจ้า และแผ่นดินโลกก็เต็มไปด้วยความอำมหิต
6:12 พระเจ้าทอดพระเนตรบนแผ่นดินโลก และดูเถิด แผ่นดินโลกก็ชั่วช้า เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังได้กระทำการชั่วช้าบนแผ่นดินโลก
6:13 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า "ต่อหน้าเราบรรดาเนื้อหนังก็มาถึงวาระสุดท้ายแล้ว เพราะว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความอำมหิตเพราะพวกเขา และดูเถิด เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก
6:14 เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทำเป็นห้องๆในนาวา และยาทั้งข้างในข้างนอกด้วยชัน
6:15 เจ้าจงต่อนาวาตามนี้ นาวายาวสามร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก และสูงสามสิบศอก
6:16 เจ้าจงทำช่องในนาวา และให้อยู่ข้างบนขนาดศอกหนึ่ง และเจ้าจงตั้งประตูที่ด้านข้างนาวา เจ้าจงทำเป็นชั้นล่าง ชั้นที่สองและชั้นที่สาม
6:17 ดูเถิด เราเองเป็นผู้กระทำให้น้ำท่วมบนแผ่นดินโลก เพื่อทำลายบรรดาเนื้อหนังใต้ฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น
6:18 แต่เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจงเข้าอยู่ในนาวา ทั้งเจ้า บุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ของเจ้าพร้อมกับเจ้า
6:19 เจ้าจงนำสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่เข้าไปในนาวาเพื่อรักษาชีวิต
6:20 นกตามชนิดของมัน และสัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน สัตว์เลื้อยคลานตามชนิดของมัน อย่างละคู่จะมาหาเจ้าเพื่อรักษาชีวิตไว้
6:21 เจ้าจงหาอาหารทุกอย่างที่กินได้ และสะสมไว้สำหรับเจ้า และมันจะเป็นอาหารสำหรับเจ้าและสัตว์ทั้งปวง"
6:22 โนอาห์ได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน ดังนั้นท่านจึงกระทำ

6:9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.
 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. 6:11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.
6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.
6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.
6:15 And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
6:16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.
6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die.
6:18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.
6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. 
6:20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.
6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.
6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.


ปฐมกาล 7 : โนอาห์ ครอบครัวของเขา และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา

 

7:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า "เจ้าและครอบครัวทั้งหมดจงเข้าไปในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชั่วอายุนี้7:2 เจ้าจงเอาสัตว์ทั้งปวงที่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดตัว และสัตว์ทั้งปวงที่ไม่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู่
7:3 นกในอากาศทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดตัวด้วย เพื่อรักษาชีวิตไว้ให้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่นดินโลก 
7:4 เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันสี่สิบคืน และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่เราสร้างมานั้นเราจะทำลายเสียจากพื้นแผ่นดินโลก" 
7:5 โนอาห์ได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน7:6 เมื่อน้ำท่วมบนแผ่นดินโลกโนอาห์มีอายุได้หกร้อยปี
7:7 โนอาห์ทั้งบุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ทั้งหลายจึงเข้าไปใน
นาวาเพราะเหตุน้ำท่วม 
7:8 สัตว์ทั้งปวงที่สะอาดและสัตว์ทั้งปวงที่ไม่สะอาดและฝูงนกและบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลก
7:9 ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆทั้งตัวผู้และตัวเมีย ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์
7:10 ต่อมาอีกเจ็ดวันน้ำก็ท่วมบนแผ่นดินโลก
7:11 เมื่อโนอาห์มีชีวิตอยู่ได้หกร้อยปี ในเดือนที่สอง วันที่สิบเจ็ดของเดือนนั้น ในวันเดียวกันนั้นเอง น้ำพุทั้งหลายที่อยู่ที่ลึกใต้บาดาลก็พลุ่งขึ้นมา และช่องฟ้าก็เปิดออก
7:12 ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันสี่สิบคืน
7:13 ในวันเดียวกันนั้นเองโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ คือเชม ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ทั้งสามได้เข้าไปในนาวา
7:14 เขาเหล่านั้นและสัตว์ป่าทั้งปวงตามชนิดของมัน และสัตว์ใช้งานทั้งปวงตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน และนกทั้งปวงตามชนิดของมัน คือบรรดานกทุกชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน
7:15 สัตว์ทั้งปวงที่มีลมปราณแห่งชีวิตได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆ
7:16 สัตว์ทั้งปวงที่เข้าไปนั้นได้เข้าไปทั้งตัวผู้และตัวเมียตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูให้ท่าน

น้ำท่วม

7:17 น้ำได้ท่วมแผ่นดินโลกสี่สิบวัน และน้ำก็ทวีมากขึ้นและหนุนนาวาให้สูงเหนือแผ่นดินโลก
7:18 น้ำไหลเชี่ยวและทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และนาวาลอยบนผิวน้ำ
7:19 น้ำไหลเชี่ยวทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และน้ำก็ท่วมภูเขาสูงทุกแห่งทั่วใต้ฟ้า
7:20 น้ำไหลเชี่ยวท่วมเหนือภูเขาสิบห้าศอก
7:21 บรรดาเนื้อหนังที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก ทั้งนก สัตว์ใช้งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้น
7:22 มนุษย์ทั้งปวงผู้ซึ่งมีลมปราณแห่งชีวิตเข้าออกทางจมูก สิ่งสารพัดที่อยู่บนบกตายสิ้น
7:23 สิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกถูกทำลาย ทั้งมนุษย์ สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และนกในอากาศ และทุกสิ่งถูกทำลายจากแผ่นดินโลก เหลืออยู่แต่โนอาห์และทุกสิ่งที่อยู่กับท่านในนาวา 
7:24 น้ำไหลเชี่ยวบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวัน

Noah, His Family and Animals Enter the Ark
 7:1 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
7:3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. 

7:5 And Noah did according unto all that the LORD commanded him. 
7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth, 7:9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
7:10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
7:14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.

The Flood
 
7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
7:18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
7:22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
7:23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
7:24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.

ปฐมกาล 8 :
น้ำลดลงและนาวาค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต

 

8:1 พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์ บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่กับท่านในนาวา และพระเจ้าทรงทำให้ลมพัดมาเหนือแผ่นดินโลก และน้ำทั้งปวงก็ลดลง8:2 น้ำพุทั้งหลายที่อยู่ใต้บาดาลและช่องฟ้าทั้งปวงก็ปิด และฝนที่ตกจากฟ้าก็หยุด8:3 น้ำก็ค่อยๆลดลงจากแผ่นดินโลก และล่วงไปร้อยห้าสิบวันแล้วน้ำก็ลดลง8:4 ณ เดือนที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดนาวาก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต8:5 น้ำก็ค่อยๆลดลงจนถึงเดือนที่สิบ ในเดือนที่สิบ ณ วันที่หนึ่งของเดือนนั้น ยอดภูเขาต่างๆโผล่ขึ้นมา8:6 ต่อจากนั้นอีกสี่สิบวัน โนอาห์ก็เปิดช่องในนาวาที่ท่านได้ทำไว้นั้น8:7 ท่านปล่อยนกกาตัวหนึ่ง ซึ่งมันบินไปมาจนกระทั่งน้ำลดแห้งจากแผ่นดินโลก8:8 ท่านจึงปล่อยนกเขาตัวหนึ่งด้วยเพื่อจะรู้ว่าน้ำได้ลดลงจากพื้นแผ่นดินโลกหรือยัง8:9 แต่นกเขาไม่พบที่ที่จะจับอาศัยอยู่ได้เพราะน้ำยังท่วมทั่วพื้นแผ่นดินโลก อยู่ มันจึงได้กลับมาหาท่านในนาวา ดังนั้นท่านจึงยื่นมือออกไปจับนกเขาเข้ามาไว้ด้วยกันในนาวา8:10 ท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน ท่านจึงปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีกครั้งหนึ่ง8:11 ในเวลาเย็นนกเขาก็กลับมายังท่าน ดูเถิด มันคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมา ดังนั้นโนอาห์จึงรู้ว่า น้ำได้ลดลงจากแผ่นดินโลกแล้ว8:12 ท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และปล่อยนกเขาออกไป แล้วมันไม่กลับมาหาท่านอีกเลย8:13 ต่อมาปีที่หกร้อยเอ็ดเดือนที่หนึ่งวันที่หนึ่งของเดือนนั้นน้ำก็แห้งจากแผ่น ดินโลก โนอาห์ก็เปิดหลังคาของนาวาและมองดู ดูเถิด พื้นแผ่นดินแห้งแล้ว8:14 ในเดือนที่สองวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั้นแผ่นดินโลกก็แห้งสนิท8:15 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า8:16 "จงออกไปจากนาวา ทั้งเจ้า ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของเจ้า8:17 จงพาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ด้วยกันกับเจ้า คือบรรดาเนื้อหนัง ทั้งนก สัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลานทั้งปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกให้ออกมา เพื่อพวกมันจะทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก และมีลูกดกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก"8:18 โนอาห์จึงออกไป พร้อมทั้งบุตรชาย ภรรยา และบุตรสะใภ้ทั้งหลายที่อยู่กับท่าน8:19 สัตว์ป่าทั้งปวง บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน นกทั้งปวง และทุกสิ่งที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิดของพวกมันออกไปจากนาวา 

Flood Ends and Ark Lands on Mount Ararat
8:1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;
8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
8:3 And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
8:7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
8:8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
8:9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
8:11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
8:12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.   
8:13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried. 8:15 And God spake unto Noah, saying, 8:16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:
8:19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
  
(หากเป็นความเชื่อหรือศาสนาอื่นๆก็ให้ปรับตามหลักคิดหรือหลักความเชื่อของแต่ละท่านครับ)
ประเด็นก็คือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสิ่งนั้นจะเลวร้ายขนาดไหน "คนดี คนชอบธรรมและดำเนินชีวิตในพระเจ้า" จะอยู่รอดได้เสมอครับ พระเจ้าทรงมาเตือนโนอาห์ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาถึง " 50 ปี " เพื่อให้เตรียมการต่างๆ ทรงนำและบอกทุกอย่างกับโนอาห์แม้กระทั่งว่าต้องทำอะไร อย่างไรและเมื่อไหร่ "เพื่อให้อยู่รอด" ในวันแห่งความยากลำบากนั้น และ "เพื่อรักษาชีวิตไว้ให้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่นดินโลก" ด้วยระยะเวลา 50 ปี มันนานจนผู้คนคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเหลวไหล และเริ่มลืมเลือนคำเตือนเหล่านั้นในที่สุด 

สภาพแวดล้อมของโลกเราวันนี้ก็ไม่ต่างจากตอนนั้นครับ คือเมื่อจิตใจมนุษย์ตกต่ำจนถึงขีดสุด เต็มไปด้วยความชั่วช้าและความอำมหิต ทำลายโลก ธรรมชาติ ผืนดินที่ให้กำเนิดหรือแม้แต่ชีวิตมนุษย์ด้วยกันเองมานับพันปี ด้วยเหตุนี้ในยุคของโนอาห์ "การชำระล้างโลก" จึงต้องเกิดขึ้นครับ ตลอดเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมของโนอาห์ เค้าพยายามร้องเตือนเรื่องนี้กับเพื่อนบ้านและคนทั่วไปอยู่เสมอ แต่สิ่งที่เค้าได้รับกลับมาจากคนเหล่านั้นคือเสียงหัวเราะ เยาะเย้ยและถากถางว่าโนอาห์เป็นเพียงคนบ้าหรือเสียสติไปแล้ว

แล้วในที่สุดวันนั้นก็มาถึง.......จึงมีเพียงโนอาห์ ครอบครัว และสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์มาจนทุกวันนี้แหละครับ ตลอดช่วงเวลาของประวัติศาสตร์มนุษย์ บ่อยครั้งที่เราทอดทิ้ง "พระเจ้า" ซึ่งก็เปรียบเสมือนการที่เราละทิ้งความดีงาม ความถูกต้องชอบธรรม และความยุติธรรม แต่พระเจ้ากลับไม่เคยทอดทิ้ง "คนของพระองค์" แม้แต่ครั้งเดียวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาแห่งความยากลำบาก.......แล้วเราจะได้เห็นกันในโพสต์ต่อไปครับ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น