วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตัวจริง เสียงจริง.......คำพยากรณ์โดยชนเผ่ามายัณ สำหรับปี 2012


Do you have a message to humanity?
 
"To all my brothers and sisters who listen to this message.  These words are not mine, but words from our ancesters. In the prophecy of the Maya says: in the time of 12 baktun and 13 ahau is the return of the ancesters and the man of wisdom.  Let the morning come, let the dawn come.  So I'm leaving this message, dont' be afraid.  Take this message and spread it to the world."

"ถึงพี่น้องผู้ที่ฟังข้อความนี้อยู่ คำพูดเหล่านี้ไม่ใช่ของฉันเอง แต่เป็นคำพูดจากบรรพบุรุษของเรา ในคำพยากรณ์ของเผ่ามายากล่าวไว้ว่า ในช่วงเวลาแห่งปี 2012 คือการกลับมาของบรรพบุรุษของเรา ผู้เต็มไปด้วยสติปัญญา(light bearer) ให้ความสว่างเข้ามาเถิด(Morning Star) ให้ความมืดมิดเข้ามาเถิด(Darkness) ดังนั้นฉันจะฝากข้อความเหล่านี้ไว้ ...ไม่ต้องกลัว... รับข้อความนี้ไว้และแพร่กระจายมันไปทั่วโลก"  
Link : Subliminal Message 3 of 14 ( Devil and The Mayan King)

***และเรื่่องราวตรงส่วนนี้มีความสอดคล้องและตรงกันกับหลายๆ บริบทของหนังสือวิวรณ์ ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลครับ

The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น