วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

60 Minutes " State Budgets : The Day of Reckoning "

สารคดี 60 Minutes ตอนนี้นำเสนอปัญหาหนี้สินและงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละมลรัฐของสหรัฐ ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในด้านการเงิน ที่ต้องไล่กู้ยืมเงินเพื่อมาจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐและเพื่อให้บริการสาธารณะยังคงเปิดให้บริการต่อไปได้ ดูเหมือนปัญหาในระดับท้องถิ่นก็ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะครับ  

"You can't avoid it forever....it's here now"


The Gold War Phase II...by Jimmy Siri บน Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_170408246326805&ap=1

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2553 08:39

    ใครดูแล้วยังเฉย ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ ก็คงต้องไปตรวจประสาทการรับรู้ใหม่ :-)

    วีระชัย ว.

    ตอบลบ